ASUNTO- JA KIINTEISTÖKAUPPARIITA

Hinnanalennus ja kaupan purku kiinteistökaupassa

HINNANALENNUS, KAUPAN PURKU JA VAHINGONKORVAUS

Kiinteistö- tai asuntokauppariidan hoitamisessa on erittäin tärkeää kääntyä lakimiehen puoleen heti, kun epäilet jonkin seikan olevan pielessä.

Muun muassa reklamaatio täytyy tehdä määräajassa virheen havaitsemisesta, ja sen tulee olla sisällöltään tietynlainen. Oikeudenmenetyksiltä voidaan välttyä, kun asia hoidetaan alusta lukien oikein. Virheiden vuoksi asiassa voidaan esittää hinnanalennus-, kaupan purku ja vahingonkorvausvaatimus.

Olen hoitanut asunto- ja kiinteistökaupan riita-asioita vuodesta 2008, jona aikana olen neuvotellut useita kymmeniä sovintoja niin myyjien kuin ostajien avustajana. Koen riidan voitetuksi silloin, kun asiakkaani saa häntä tyydyttävän sovinnon. Tarvittaessa en kuitenkaan epäröi puolustaa asiakkaani oikeuksia oikeudenkäynnissä.

Palveluuni kuuluu maksuton alkuneuvottelu, jossa kartoitan tilanteen ja toimenpiteiden tarpeen – ota siis yhteyttä, alkuneuvottelu ei velvoita sinua mihinkään.

 

Lue lisää

Asunto- ja kiinteistökauppariidan asianajokustannuksiin on mahdollista saada kotivakuutukseen sisältyvä oikeusturvaetu. Hoidan vakuutusedun hakemisen puolestasi.

Kartoitan mahdollisuutesi valtion tarjoamaan oikeusapuun, ja tarvittaessa oikeusapua voi saada myös kotivakuutuksen omavastuuosuuteen.