RIITA- JA RIKOSASIOIDEN HOITAMINEN

Riita- ja rikosasiat

RIITA- JA RIKOSASIOIDEN HOITAMINEN

alkaen 200 € / TUNTI (+ alv 24 %)

  • Riidanratkaisu
  • Asiakkaan etujen puolustaminen oikeudenkäynnissä

Palvelu suunnitellaan asiakkaan tarpeiden mukaiseksi, ja se voi kattaa esimerkiksi asiakirjojen laatimista, oikeudellista neuvontaa ja riitojen hoitamista neuvottelu- tai tuomioistuinteitse. Useimmiten toimeksiannoissa on kyse:

  • asunto- ja kiinteistökaupan riita-asioista,
  • sopimusriidoista,
  • tekijänoikeudellisista riita- ja rikosasioista,
  • työoikeudellisista riita- ja rikosasioista, ja
  • muista rikosasioista.

Tuntiveloitusta korotetaan 20 % silloin, kun asian hoitaminen edellyttää erityistä asiantuntemusta, asia on hoidettava vieraalla kielellä, tai asia on avustajasta riippumattomista syistä poikkeuksellisen kiireellinen.

Lue lisää

En laskuta alustavista yhteydenotoista ennen kuin toimeksiannosta on sovittu selkeästi, joten voit huoletta soittaa ja tiedustella palvelustani lisää.

Toimeksiannosta sovittaessa laadin arvion asian hoitamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Selvitän myös mahdollisuudet kulujen kattamiseksi oikeusturvavakuutuksesta tai valtion varoista.