BLOGI

Blogi

Asianomistajan korvausvaatimus Vastaamon rikosjutussa

Asianomistajan korvausvaatimus pyydetään toimittamaan käräjäoikeudelle pian syytteen nostamisen jälkeen. Syytettä hakkeria vastaan ei ole vielä tätä kirjoitettaessa nostettu, mutta tämä tapahtunee pian. Todennäköisesti syyte tulee olemaan törkeä tietomurto, törkeä kiristyksen yritys sekä törkeä yksityiselämää loukkaavan tiedon levittäminen. Vaikka syyteharkinta on vielä kesken, syyttäjät lähettivät asianomistajille hiljattain kirjeen. Kirje jätti enemmän kysymyksiä kuin antoi vastauksia. Miksi…
Lue lisää


Koeaikapurku

Koeaikapurku edellyttää koeajan tarkoitukseen nähden asiallista perustetta. Sekä koeajan tarkoitus että asiallinen peruste ovat seikkoja, joiden tarkempi sisältö ei selviä laista. Lainsäätäjä on jättänyt näiden termien määrittelyn tuomioistuinten harkintaan. Avaan tässä kirjoituksessa sitä, milloin koeaikapurku on oikeuskäytännössä katsottu asialliseksi. Lisäksi annan käytännön vinkkejä koeaikapurun tekemiseksi. Koeaikapurku edellyttää asiallista perustetta Usein kuulee sanottavan, ettei koeaikapurku edellytä…
Lue lisää


Työntekovelvoitteesta vapauttaminen irtisanomisajaksi

Työntekovelvoitteesta vapauttaminen tulee yleensä käytännössä eteen silloin, kun työntekijän työsuhde irtisanotaan henkilöön liittyvillä perusteilla, tai työnantajalla ei ole enää tuotannollisten irtisanomisperusteiden vuoksi tarjota työntekijälle työtä. Oman tuntumani perusteella tavanomaisin tilanne on sellainen, jossa työnantaja vapauttaa työntekijän työntekovelvoitteesta yksipuolisella ilmoituksella. Tällöin työntekijä saa olla tekemättä työtä, mutta irtisanomisajan palkka maksetaan normaalisti. Yksipuoliseen ilmoitukseen sisältyy kuitenkin muutamia…
Lue lisää


Oikeudenkäyntiavustajan määrääminen lähisuhdeväkivallan uhrille

”Oikeudenkäyntiavustajan määrääminen valtion varoista edellyttää, että asianomistajan ja rikoksesta epäillyn välinen suhde on avustajanmääräystä annettaessa läheinen”. Näin Helsingin hovioikeus lausui, kun lähisuhdeväkivallan asianomistaja teki hakemuksen avustajan määräämiseksi. Asianosaisten väkivaltainen parisuhde oli päättynyt niihin tekoihin, joita Helsingin hovioikeudessa käsiteltiin. Onko todella näin? Tarjotaanko lähisuhdeväkivallan uhrille oikeusavustaja valtion varoista vain, mikäli hän jää väkivaltaiseen parisuhteeseen? Tässä kirjoituksessa…
Lue lisää


Etätyön johtaminen

Etätyön johtaminen on jopa yllättävän samanlaista kuin perinteisen työn johtaminen. Työnantajan velvollisuudethan eivät muutu etätyöhön siirryttäessä, mutta niiden täyttäminen siirtyy kasvokkain tehdystä johtamisesta Teamsiin, Zoomiin tai muihin etäyhteyksiin. Tärkein konkreettinen toimenpide on laatia etätyöstä kirjallinen sopimus etätyöntekijän kanssa. Sopimusta laadittaessa noudatettavat säännöt ja käytännöt kirkastuvat, milloin etätyön johtaminen helpottuu. Tässä kirjoituksessa kerron tarkemmin etätyösopimuksen tekemisestä…
Lue lisää


Joustotyösopimus

1. Sopimusosapuolet Mallitoimisto Oy (jatkossa työnantaja) Osoite Tommi Työntekijä (jatkossa työntekijä) Osoite 2. Sopimuksen voimassaolo Tämä sopimus astuu voimaan 16.3.2020. Sopimus on irtisanottavissa kuluvaa tasoittumisjaksoa seuraavan jakson lopussa. Joustotyöaikaa koskevan sopimuksen päätyttyä noudatetaan x.x.xxxx allekirjoitetun työsopimuksen mukaista työaikaa. 3. Joustotyöaika Tällä sopimuksella otetaan käyttöön työaikalain 4:13 §:ssä tarkoitettu joustotyöaika, jonka puitteissa työntekijä saa itsenäisesti päättää…
Lue lisää


Irtisanominen henkilöstä johtuvista syistä

Irtisanominen henkilöstä johtuvista syistä on oikeustoimi, johon liittyy omat menettelysääntönsä. Nämä eroavat jonkin verran menettelysäännöistä, joita noudatetaan tuotannollisista ja taloudellisista syistä tehtävissä irtisanomisissa. Tässä kirjoituksessa perehdyn ainoastaan henkilösyillä tehtävään irtisanomiseen. Tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla tehtävästä irtisanomisesta voit lukea lisää täältä. On myös joukko työnantajavelvollisuuksia, joita tulee noudattaa irtisanomisen perusteesta riippumatta. Ne löydät täältä. Blogikirjoitukseni erityisesti…
Lue lisää


Irtisanominen tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla

Irtisanominen tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla on sarja työnantajavelvollisuuksia, jotka tulee täyttää oikein.  Vaikka irtisanomiselle olisi lailliset perusteet, voi muotovirhe irtisanomismenettelyssä aiheuttaa työnantajalle korvausvelvollisuuden. Tässä kirjoituksessa kerron menettelyvaatimuksista koskien ainoastaan tuotannollisia ja taloudellisia irtisanomisperusteita. Työsuhteen irtisanomiseen liittyy kuitenkin myös muita työnantajan velvollisuuksia, jotka tulee täyttää työsuhteen päättämissyystä riippumatta. Lue niistä lisää täältä. Irtisanominen tuotannollisilla ja taloudellisilla…
Lue lisää


Työntekijän irtisanominen

Työntekijän irtisanominen on prosessi, jossa työnantajalla on useita velvollisuuksia. Nämä vaihtelevat jonkin verran sen mukaan, tehdäänkö työntekijän irtisanominen henkilöön liittyvillä perusteilla vai tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla. Olen listannut tähän kirjoitukseen seikat, jotka tulevat kyseeseen molemmissa tapauksissa – eli aina, kun työntekijän irtisanominen tulee syystä tai toisesta ajankohtaiseksi. Irtisanomisilmoitus Työntekijän irtisanominen tulee lain mukaan tehdä henkilökohtaisesti,…
Lue lisää


Sähköpostiohjesäännön laatiminen

Sähköpostiohjesäännön laatiminen on työnantajalle käytännössä pakollista, mikäli työnantaja saattaa jossain erityistilanteessa tarvita tietoa työntekijän työsähköpostista. Kuvitellaan esimerkiksi tilanne, jossa työnantajan liiketoiminnalle tärkeä tarjouspyyntö on lähetetty työntekijän sähköpostiin, mutta työntekijä on matkoilla verkkoyhteyksien kantamattomissa. Lähtökohta on, että edes tässä tilanteessa työnantaja ei saa hakea tietoa työntekijän sähköpostista. Niin uskomatonta kuin se onkin, työnantajan vaihtoehdot ovat seuraavat:…
Lue lisää