BLOGI

Joustotyösopimus

1. Sopimusosapuolet

Mallitoimisto Oy (jatkossa työnantaja)

Osoite

Tommi Työntekijä (jatkossa työntekijä)

Osoite

2. Sopimuksen voimassaolo

Tämä sopimus astuu voimaan 16.3.2020.

Sopimus on irtisanottavissa kuluvaa tasoittumisjaksoa seuraavan jakson lopussa. Joustotyöaikaa koskevan sopimuksen päätyttyä noudatetaan x.x.xxxx allekirjoitetun työsopimuksen mukaista työaikaa.

3. Joustotyöaika

Tällä sopimuksella otetaan käyttöön työaikalain 4:13 §:ssä tarkoitettu joustotyöaika, jonka puitteissa työntekijä saa itsenäisesti päättää työnsä viikoittaisesta sijoittelusta ja työntekopaikasta.

Työntekijä saa sijoittaa työaikaa viikoittain maanantaista lauantaille. Sunnuntai on työntekijän viikkolepopäivä.

Työntekijän kiinteää työaikaa ovat tiimipalaverit maanantaisin, joihin on mahdollista osallistua etäyhteyden avulla.

Viikoittaisen säännöllisen työajan tulee olla keskimäärin 37,5 tuntia neljän kuukauden ajanjakson aikana. Työntekijä on velvollinen kirjaamaan tehdyt työtunnit työaikakirjanpitoon viikoittain.

4. Päiväys ja allekirjoitukset

Helsingissä 16.3.2020

  1. Mallitoimisto Oy / toimitusjohtaja
  2. Tommi Työntekijä