BLOGI

Blogi

Suullinen työsopimus – mitä tulee huomioida?

Kaikkihan sen tietävät, että suullinen työsopimus on pätevä sellaisenaan. Työsopimuslain 2 luvun 4 § sitä vastoin tuntuu olevan tuntematon säännös. Sen mukaan työntekijälle on annettava kirjallinen selvitys työsuhteen keskeisistä ehdoista, jos ehdot eivät selviä kirjallisesta työsopimuksesta. Käytännössä selvitys tulee antaa silloin, kun tehdään suullinen työsopimus, tai kun kirjalliseen työsopimukseen ei ole kirjattu kaikkia olennaisia ehtoja….
Lue lisää


Irtisanominen henkilökohtaisella perusteella

Irtisanominen henkilökohtaisella perusteella on laillista vain asiallisesta ja painavasta syystä. Sellaisena voidaan työsopimuslain mukaan pitää työsopimuksesta tai laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Saako työntekijälle antaa potkut, jos hän myöhästelee töistä? Tekee työnsä hitaammin kuin muut? Ei kerta toisensa jälkeen pääse myyntitavoitteisiin? Huonontaa työpaikan ilmapiiriä? Kaikilla näillä…
Lue lisää


Työsopimuksen ehtojen normihierarkia

Yrityksen sopimuksiin noudatetaan yleensä sopimusvapauden periaatetta, jonka mukaan sopimusosapuolet voivat suhteellisen vapaasti päättää sopimuksen ehdoista. Työsopimus onkin sitten kaikkea muuta. Selvitettäessä työsopimukseen sovellettavia ehtoja puhutaan normihierarkiasta. Ylimpänä hierarkiassa ovat säännökset, joista ei voida sopia toisin, kuten pakottavat lainsäännökset. Nämä syrjäyttävät alempien portaiden normit kollisiotilanteessa. Alemmilla portailla osapuolten sopimusvapaus lisääntyy, mutta täysin vapaasti ei työsopimuksessa voida…
Lue lisää