BLOGI

Työnantajan lakisääteiset asiakirjat

Työnantajan lakisääteiset asiakirjat riippuvat sekä yrityksen koosta että toimialasta. Kerron tässä kirjoituksessa asiakirjoista alle 20 työntekijän toimistossa. Miksi työnantajan lakisääteiset asiakirjat kannattaa tehdä? Työnantajan lakisääteiset asiakirjat kannattaa tehdä huolellisesti. Se on iso prosessi kerran, mutta lupaan, että se helpottuu ajan myötä sisäistettyäsi kaiken vaadittavan. Asiakirjojen laatimisesta seuraa monenlaista hyötyä: Vähennät riskiä joutua oikeusriitoihin. En voi…
Lue lisää


Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi työnantajan velvollisuutena

Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi täytyy tehdä jokaisella työpaikalla. Tarkalleen ottaen näiden tekeminen ei vielä riitä työnantajan lakisääteisen velvollisuuden täyttämiseksi, vaan laki velvoittaa työnantajaa myös tarkkailemaan työympäristön tilaa jatkuvasti, sekä päivittämään riskianalyysiä aina tarvittaessa. Tässä kirjoituksessa kerron, miksi vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi on tärkeää ja kuinka se kannattaa tehdä. Oletko kiinnostunut työpaikan muidenkin lakisääteisten…
Lue lisää


Vuosilomalaki käytännössä

Taas on se aika vuodesta, kun vuosilomalaki on ajatuksissa ja puheissa työpaikalla jos toisellakin. Muun muassa näitä kysymyksiä minulta on kysytty yhä uudelleen ja uudelleen: voiko työnantaja velvoittaa pitämään lomat irtisanomisajan aikana? saako työntekijä mennä toisaalle töihin vuosiloman ajaksi? saako työnantaja perua jo vahvistetun loman? Vuosilomasäännöksissä on toden totta paljon sisäistettävää. Täytyy tunnustaa, että en…
Lue lisää


Johtajasopimuksen tekeminen

Johtajasopimuksen tekeminen on riitojen ennaltaehkäisyä ja niihin varautumista. Jos luulit, että johtajasopimus tehdään hyvän, alkavan yhteistyön sinetiksi, olet ymmärtänyt asian ihan väärin. Nimittäin sopimus tehdään pääasiassa siltä varalta, että riitaannut sydänjuuriasi myöten sopimuskumppanisi kanssa. Jos niin käy, oikein laadittu sopimus estää tilanteen pahenemisen. Opin entiseltä esimieheltäni, pitkän linjan työoikeusjuristilta, että työsopimuksen täytyy olla kuin turvavyö…
Lue lisää


Joustotyö

Joustotyö on uuden työaikalain vastaus työnteon muutokseen. Uutta työaikalakia on tässä jo odotetukin. Vanha, tai siis vielä tällä hetkellä voimassa oleva työaikalaki, tuntuu lähinnä muinaisjäänteeltä nykypäivän työelämän vinkkelistä katsottuna. Tuo kyseinen laki on säädetty vuonna 1996, samoihin aikoihin kuin kauppoihin tuli ensimmäinen yleisesti ostettu älypuhelin, Nokian Communicator 9000. Älypuhelimet mullistivat työnteon nopeasti, mutta juuri tuohon…
Lue lisää


Suullinen työsopimus – mitä tulee huomioida?

Kaikkihan sen tietävät, että suullinen työsopimus on pätevä sellaisenaan. Työsopimuslain 2 luvun 4 § sitä vastoin tuntuu olevan tuntematon säännös. Sen mukaan työntekijälle on annettava kirjallinen selvitys työsuhteen keskeisistä ehdoista, jos ehdot eivät selviä kirjallisesta työsopimuksesta. Käytännössä selvitys tulee antaa silloin, kun tehdään suullinen työsopimus, tai kun kirjalliseen työsopimukseen ei ole kirjattu kaikkia olennaisia ehtoja….
Lue lisää


Irtisanominen henkilökohtaisella perusteella

Irtisanominen henkilökohtaisella perusteella on laillista vain asiallisesta ja painavasta syystä. Sellaisena voidaan työsopimuslain mukaan pitää työsopimuksesta tai laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Saako työntekijälle antaa potkut, jos hän myöhästelee töistä? Tekee työnsä hitaammin kuin muut? Ei kerta toisensa jälkeen pääse myyntitavoitteisiin? Huonontaa työpaikan ilmapiiriä? Kaikilla näillä…
Lue lisää


Työsopimuksen ehtojen normihierarkia

Yrityksen sopimuksiin noudatetaan yleensä sopimusvapauden periaatetta, jonka mukaan sopimusosapuolet voivat suhteellisen vapaasti päättää sopimuksen ehdoista. Työsopimus onkin sitten kaikkea muuta. Selvitettäessä työsopimukseen sovellettavia ehtoja puhutaan normihierarkiasta. Ylimpänä hierarkiassa ovat säännökset, joista ei voida sopia toisin, kuten pakottavat lainsäännökset. Nämä syrjäyttävät alempien portaiden normit kollisiotilanteessa. Alemmilla portailla osapuolten sopimusvapaus lisääntyy, mutta täysin vapaasti ei työsopimuksessa voida…
Lue lisää